پاش کەمێکی تر ئەنجامی بەرایی ماستەر و دکتۆرای سیمیستەری هاوینە لە زانکۆی سلێمانی ڕادەگەیەندرێتپاش کەمێکی تر ئەنجامی بەرایی ماستەر و دکتۆرای  سیمیستەری هاوینە لە زانکۆی سلێمانی ڕادەگەیەندرێت

 Karzan Tahir Kareem ( karzan.kareem@univsul.edu.iq )

کەمێکی تر ئەنجامی بەرایی ماستەر و دکتۆرای  سیمیستەری هاوینە بۆ ساڵی (٢٠١٦-٢٠١٧) لە وێبسایتی لە زانکۆی سلێمانی ڕادەگەیەندرێت.

 2017-06-14
 3084