بەوێنە.. ئاهەنگی دەرچوونی خولی 32 هەمینی زانكۆی سلێمانی خولی مامبەوێنە.. ئاهەنگی دەرچوونی خولی 32 هەمینی زانكۆی سلێمانی خولی مام

 zanyar.fatah@univsul.edu.iq

 ئاهەنگی دەرچوونی خولی 32 هەمینی زانكۆی سلێمانی  ناسراو بە خولی مام. 

 2017-12-10
 1100