فاکاڵتی ئەندازیاری بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیای زەریا هەڵدەسێت بە سازدانی ۆرک شۆپێکفاکاڵتی ئەندازیاری بە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیای زەریا هەڵدەسێت بە سازدانی ۆرک شۆپێک

 Rebaz Nawzad ([email protected])

 

ڕێڕەوی ۆرک شۆپەکە

 2015-11-15
 2573