بە وێنە.. ئاهەنگی دەرچووانی ساڵی 2021-2022 ی خوێندكارانی زانكۆی سلێمانیبە وێنە.. ئاهەنگی دەرچووانی ساڵی 2021-2022 ی خوێندكارانی زانكۆی سلێمانی

 [email protected]

بە وێنە.. ئاهەنگی دەرچووانی  ساڵی 2021-2022 ی خوێندكارانی زانكۆی سلێمانی 

 2022-12-18
 1356